Pedodonti

Latince kökenli bir kelime olan Pedodonti, "çocuk dişleri" anlamına gelir. Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği), 0-12 yaş arası çocukların süt ve daimi dişlerinin sağlıklı olarak korunması ve tedavisidir. 


Süt dişleri çoğunlukla doğumdan sonraki 6. ayda sürmeye başlar ve toplam 20 süt dişi 2,5 yaşına kadar tamamlanır. Süt dişleri, daimi dişlere göre yapısal ve anatomik farklılıklar göstermekte ve bu farklılıklar onları çürüğe ve aşınmaya karşı daha dirençsiz kılmaktadır. Bu süt dişlerinin en önemli fonksiyonu çocuğun beslenmesi olsa da aynı zamanda konuşma, estetik ve arkasından gelecek daimi dişler için yer tutma görevleri de vardır. Çürüğü bulunan süt dişleri çocukta beslenme esnasında ağrı ve buna bağlı yetersiz beslenmeyi getirirken aynı zamanda çürük süt dişleri boyut kaybına uğrayarak daimi dişler için yeterli yer tutamamaya başlar. Bu da ileride oluşabilecek yer darlığına davetiye çıkartabilmektedir.
6 yaşından itibaren daimi dişler sürmeye başlar ve 12 yaşına kadar olan bu dönemde ağız ortamında hem süt hem daimi dişler bulunmaktadır. Bu karışık dişlenme döneminde ağız ortamında eğer çürüklü süt dişleri var ise, daimi dişler için de çürük riski teşkil eder. Aynı zamanda yeni sürmüş daimi dişlerin tedavileri, olgun daimi dişlerden ayrılabilmekte, bu konu uzmanlık gerektirmektedir. Pedodontist, bebeklik döneminden itibaren çocukların hem ağız ve diş sağlığını hem de çene ve yüz gelişimini takip eder, ihtiyaca göre önleyici ve tedavi edici tüm tedavi ve koruyucu uygulamaları gerçekleştirir.


Pedodonti ne tür tedaviler yapar?
Çocuk hekimliği yani pedodonti çocuğun diş tedavisini yapan kişidir. Bununla birlikte ağız sağlığını korumak ve sürdürmek için aileye yön gösteren kişidir. Yapmış olduğu bazı işler ise şu şekildedir:
•    Bebeklerde ve çocuklarda dişlerin çürük tedavisi
•    Koruyucu diş bakımı ve florür uygulamalarının yanı sıra beslenme ve diyet önerileri
•    Alışkanlıklar hakkında tavsiyeler (örneğin, emzik kullanımı ve parmak emme)
•    Dişlerde olan boşlukların tedavileri
•    Diyabet, doğuştan kalp kusurları, astım, saman nezlesi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi hastalıklarla ilgili ağız durumlarının teşhisi
•    Ağız yara bakımı
 

Resim
X